حضرت رقیه ( سلام الله علیها ), اشعار و متون ادبی

ریاحین : گلچینی از اشعار حاج محمود ژولیده در رثای حضرت رقیه سلام الله علیها را انتخاب کرده ایم که در ادامه می خوانید.

ریاحین : گلچینی از اشعار حاج غلامرضا سازگارا در رثای حضرت رقیه سلام الله علیها را انتخاب کرده ایم که در ادامه می خوانید.

Other حضرت رقیه ( سلام الله علیها ), اشعار و متون ادبی

ریاحین : گلچینی از اشعار علی اکبر لطیفیان در رثای حضرت رقیه سلام الله علیها را انتخاب کرده ایم که در ادامه می خوانید. ریاحین : گلچینی از اشعار علی اکبر لطیفیان در رثای حضرت رقیه سلام الله علیها را انتخاب کرده ایم که د گلچینی از اشعار علی اکبر لطیفیان در رثای حضرت رقیه سلام الله علیها را انتخاب کرده ایم که در ادامه می خوانید.

ریاحین : گلچینی از اشعار حاج حبیب الله چایچیان (حسان) در رثای حضرت رقیه سلام الله علیها را انتخاب کرده ایم که در ادامه می خوانید.

ریاحین : گلچینی از اشعار حاج علی انسانی در رثای حضرت رقیه سلام الله علیها را انتخاب کرده ایم که در ادامه می خوانید.

ریاحین ـ امروز شهادت حضرت رقیه(س) است. داغ ادامه دار محرم. داغی که از روز سوم محرم بر دل هر انسانی سنگینی می کند تا اربعین نشود این داغ تسکین نمی یابد. نمی شود داغی دل زینب(س) را بسوزاند ولی دل شیعیان را تا روز اربعین که کنار قبر برادرش می رسد، نشکند. امروز، روز بزرگترین داغ زینب(س) است. به همین مناسبت اشعاری از شاعران آیینی کشورمان انتخاب کردیم که به نوعی ما نیز روضه خوان این خانم سه ساله

  ریاحین ـ شعر محمد علی مجاهدی (پروانه) لبریز شهد عاطفه جام رقیه استآوای مهر جان کلام رقیه استجانسوز و کفر سوز و روان سوز و ظلم سوزدر گوشه خرابه کلام رقیه استچون او کسی به عهد محبت وفا نکرداین سکّه تا به حشر به نام رقیه استبا دستهای کوچک خود نخل ظلم کندعالیترین مرام، مرام رقیه استیک جمله گفت و کاخ ستم را به باد دادخونین ترین پیام، پیام رقیه استآن قصّه ای که خاطره انگیز کربلاستافسانه خرابه شام

1 From 1