نتایج کلمه کلیدی

اگر خداى عزوجل اميرالمؤمنين را نمى ‏آفريد - از اولين و آخرين - براى فاطمه بر روى زمين نظير و همتايى وجود نداشت.

صفحه 1 از 1