نتایج کلمه کلیدی

اين مسئله واضح و روشن است كه ازدواج حضرت فاطمه زهراء (سلام الله عليها) با حضرت علي (عليه السلام)، يك أمر آسماني و إلهي بوده است. گویی بعضی این فضیلت عظمی را نپذیرفته اند و برای بی اهمیت جلوه دادن آن بهانه آورده اند که پیامبر دختر خویش را به فقیرترین انسانها داده است

صفحه 1 از 1