نتایج کلمه کلیدی

پر می‌کشد دلم به هوای طواف تو وقتی که لحظه لحظه پرواز میشود

حرم امن تو کافی است هراسان شده را مثل شه راه بده آهوی گریان شده را

ای کوثرِ کوثر رسول‌الله زهرای مکررِ رسول‌الله

صفحه 1 از 1