نتایج کلمه کلیدی

ریاحین : او در نظرگاه پيامبر، در انديشه و نيّت، رفتار و عملكرد و سبك و سيره، به راستی تجسّم نيكی و شايستگی بود.

ریاحین : پيامبر گرامی كه به گواهی وحی جز حقيقت نمی‌گويد در شكوه و عظمت او فرمود : «برترين زنان بهشت پرطراوت و زيبای خدا، چهار نفر هستند: خديجه، آسيه، مريم و فاطمه.»

ریاحین : سيمای معنوی و سيرت انسانی و پرشكوه برجسته‌ترين بانوی عصرها و نسل‌ها در آيينه زلال و صاف و شفاف محمّد كه جز حق را نمی‌نماياند، تماشايی است.

ریاحین : حضرت فاطمه علیها السلام همان گونه كه در كودكی و نوجوانی در كنار پدر و آموزگارش، در برابر شرك و بيدادِ جاهليّت ايستاد.

ریاحین : انسان شگفت موجودی است. هنگامی كه مورد عنايت آفريدگارش باشد و در پرتو خودسازی و آراستگی به ارزش‌های والای انسانی، راه رشد و كمال را پيش گيرد و بر آن باشد كه رنگ خدا پذيرد و به اخلاق او تخلّق يابد، می‌تواند روح را چنان توانمند سازد و به مرحله‌ای از مقام قرب اوج گيرد

ریاحین : انسان شگفت موجودی است. هنگامی كه مورد عنايت آفريدگارش باشد و در پرتو خودسازی و آراستگی به ارزش‌های والای انسانی، راه رشد و كمال را پيش گيرد و بر آن باشد كه رنگ خدا پذيرد و به اخلاق او تخلّق يابد، می‌تواند روح را چنان توانمند سازد و به مرحله‌ای از مقام قرب اوج گيرد

ریاحین : نام‌های بلند آوازه او یکی از امتيازات دخت گرانمايه پيامبر، نام‌های جاودانه و زيبا و بلندآوازه‌ای است كه پس از طلوع خورشيد جهان‌افروز وجودش از آسمان برای پيامبر آمد و فرشتگان، آنها را با شكوه و احترام بدرقه كردند و هر كدام از اين نام‌ها بيانگر بُعدی از ابعاد وجود آن بانوی فرزانه است.

ریاحین : یکی از امتيازات دخت فرزانه محمّد(ص) اين است كه مام نوانديش و پرشرافت و آزاده‌اش نيز از تبار خوبان و شايستگان و بهترين‌های روزگاران است.از خاندان‌های اصيل و نجيب، شرافتمند و درستكار، شجاع و پرشهامت، دانشمند و فداكارِ روزگاران خويش، و از خدمتگزاران خانه خدا و مدافعان نستوه و شيردل آن بود.

ریاحین : دوره مادری حضرت زهرا(س) کمتر از ۸ سال است ولی در این دوره فرزندانی تربیت کردند که نقش مهمی در مسیر تاریخ و تربیت بشر دارند. نمونه‌های فراوانی از مؤلفه‌های تربیتی ایشان در روایات رسیده است.

ریاحین : حضرت زهرا(س) همواره در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی حضور داشتند؛ فعالیت در پشت صحنه‌های جنگ در زمان حیات رسول خدا(ص) و پس از آن دفاع از امامت با سخنرانی‌های آتشین و فراخوانی مهاجرین و انصار، نمودهایی از حضور ایشان در عرصه‌های سترگ سیاسی صدر اسلام است.

صفحه 7 از 9