نتایج کلمه کلیدی

ریاحین : سواره محشور شدن زهرا علیها السلام همانند پدر و همسر و فرزندانش ...

ریاحین : نام فاطمه علیها السلام _ همانند نام پدر و همسر و ...

بى گمان شیرین ترین خاطره امام هفتم و خاندان نبوى (علیه السلام) از ماه ذیقعده، در آغاز آن بود، كه هلال «معصومه» از برج «نجمه» در افق امامت درخشیدن گرفت و كانون زندگى امام (علیه السلام) را با انوار درخشانش پر فروغ تر ساخت.

صفحه 1 از 1