حضرت معصومه ( سلام الله علیها ), کتاب

فصل زیارت، «آداب زیارت، متن زیارتنامه و ترجمه» را در خود جای داده است.

ریاحین ـ در همه كتابهاي مربوط به حضرت معصومه(ع) بخش مهمي در پيرامون قم آمده، و در همه كتابهاي مربوط به قم فصلي در زمينه ي حضرت معصومه(ع) آمده است، و لذا در اينجا كتاب شناسي قم و حضرت معصومه(ع) را در يك بخش مي آوريم:1ـ آئينه عفاف، مشفق كاشاني و محمود شاهرخي ـ معاصر ـ چاپ 1376 ش. تهران، 346 صفحه وزيري.شامل: آثار منظوم 68 شاعر گرانمايه پيرامون كريمه اهلبيت.2ـ احوال دارالمؤمنين قم، صفي الدين محمد بن