حضرت رقیه ( سلام الله علیها ), کتابشناسی

بخش دیگری از کتاب طرح چند نکته درباره علت طرح این گونه مسائل است. مؤلف معتقد است حتی اگر این شبهات صحیح هم باشد تنها باعث تضعیف شیعه و قوت دشمنان اهل بیت (ع) خواهد بود.

«آخوند ملاّآقا دربندى دُرّ صدف فقاهت و اجتهاد، عالم عامل باسواد (راستى و درستى در گفتار و کردار) علاّمه این ازمنه، از شاگردان شریف العلماست...». محدّث قمى رحمه‏الله هم در «فوائد الرّضویّه» این‏گونه تعبیر مى‏کند: «شیخ فقیه، نبیه متکلم، محقق مدقق، جامع معقول و منقول، عارف به فقه و اصول، از شاگردان شریف العلماست...».

ادامه حضرت رقیه ( سلام الله علیها ), کتابشناسی

1 از 1