حضرت معصومه ( سلام الله علیها ), اشعار و متون ادبی

  ریاحین ـ شعری که در ادامه می آید، از اشعار آیت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني در وصف و مقام حضرت معصومه سلام الله علیها می باشد:اي دختر دين و خواهر ايمان           اي مهر سپهر دانش و عرفاناي اسوه شرم و عفّت و عصمت           الگوي وقار و حِشمتِ نسواناي بنت امام هفتمين، موسي           آن معدن صبر و حجّتِ يزداندر چرخ وفا تو مهرِ رخشنده           در برج حيا تو اخترِ تاباناي رونقِ دينِ احمد م

  ریاحین ـ سروده ذیل از سروده های آیت الله العظمي محمدعلي اراكي قدس سره درباره حضرت معصومه سلام الله علیها می باشد:دلا اگر بهمّي از غشاوه هاي ذمائم           و يا بهمّ و غمي ز ارتكاب ذنب و جرائمو يا كه خائفي از آنكه در دم مردن           نباشدت به دل ايمان مستقري وقائمو يا زنكبت دنيا هراس داري و بيم           و يا كه دين كثيري است بر سرت متراكممباش دل غم و خرّم همي نشين به زمين           كه پاس

ادامه حضرت معصومه ( سلام الله علیها ), اشعار و متون ادبی

ریاحین ـ سروده ذیل از سروده های ملاعبدالرزاق فياض لاهيجي درباره مقام و وصف حضرت معصومه سلام الله علیها می باشد:فلك مرا ز خراسان ازان به دور افكند          كه در عراق كند گرمْ يوسفم بازارهواي روضه پاك تو رخصتم زان داد          كه داشت درگه معصومه قمم در كاركدام درگه درگاه نقد آل رسول           كه مي كند فلك اينجا به بندگي اقرارنهال گلشن موسي جعفر كاظم           كه داده چرخ به دستش كفالت تو قرارسم

ریاحین ـ شعری از آيت الله ميرزا محمد ثقفي تهراني در باب مقام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اي كه به خلق جهان تويي سر و سرور          شأن تو از قدر كاينات فزون تروقت ثناي تو ماتْ عقلِ خردمند          گاه مديح تو محوْ فكرِ سخنورساير وهم ار رسد به پايه قدرت           بال و پرش سوزد ار بود چو سمندرشانه گيسوي توست، پنجه خورشيد          آينه روي توست ماه منوّررشحه اي از نور طلعت تو به افلاك     

ریاحین ـ شعر ذیل از سروده های آيت الله العظمي حسين وحيدي خراساني درباره مقام و شأن حضرت معصومه سلام الله علیها است:اي دختر عقل و خواهر دين           وي گوهر درج عزّ و تمكينعصمت شده پاي بند مويت           اي علم و عمل مقيم كويتاي ميوه شاخسار توحيد          همشيره ماه و دخت خورشيدوي گوهر تاج آدميّت           فرخنده نگين خاتميّتشيطان به خاطب «قُمْ» براندند          پس تخت تو را به قم نشاندندكاين خا

ریاحین ـ ای کوثرِ کوثر رسول‌الله زهرای مکررِ رسول‌اللههم سوره نور موسی جعفر هم پاره پیکر رسول‌اللهمعصومه خانواده عصمت صدیقه دیگر رسول‌اللهجایی که تو در حضور بابایی زهراست به محضر رسول‌اللهسرچشمه گرفته روح پاک تو از روح مطهر رسول‌اللهتو بعـد ائمـه یـک امـام استی شایسته این چنین مقام استی ای روح و روان عترت و قرآن در جسم تو جان عترت و قرآنچون آینه پیش دیده‌ات پیدا اسرار نهان عترت و قرآناز ی

ریاحین ـ منت ز بخت دارم و نصرت ز کردگارکافکند در دیار قمم روزگار، بارخوش بار یافتم به حریمى که جبرئیلبى‏اذن خادمان به حریمش نجسته باراین بارگاه بضعه باب الحوائج استکز وى رواست، حاجت مخلوق روزگاراین پیشگاه فاطمه بنت موسى استکز بعد فاطمه به زنان دارد افتخارخارى اگر به کف پاى زائرش گیردملک، به سوزن مژگان، ز پاش گیرد خاردختر بدین جلال، نپرورده مام دهردختر بدین مقام، نیاورده روزگارچشم فلک ندیده و نشن

ریاحین ـ اى دختــــر دیــن و خواهر ایماناى مهـــر سپــــهر دانش و عرفاناى اســوه شــرم و عفت و عصمتالـــگوىِ وقــار و حشمـتِ نسواناى بنـــت امام هفتمیــن، مــوسیآن معـــدن صبر و حجّت یــزداندر چـــرخ وفا، تو مهرِ رخشنــدهدر بـــرج حیـا، تو اخـ‌ــــر تاباناى رونــــق دیــــن احمـد مرسلاى پایـــــه رفعتـت بر از كیـوانبر اوج شــرف، مثـــالی از زهـرادر قـــدس مقـــام، مــریم دوراندر بــاغ كمــال، نو

ریاحین ـ مرغ دلم راهی قم میشوددر حرم امن تو گم میشود***عمه سادات سلام علیکروح عبادات سلام علیک***كوثر نوری به كویر قمیآب حیات دل این مردمی***عمه سادات بگو كیستی؟فاطمه یا زینب ثانیستی؟***از سفر كرب و بلا آمدی؟یا كه به دنبال رضا آمدی؟***من چه كنم شعله داغ تو رادرد و غم شاهچراغ تو را***کاش شبی مست حضورم كنیباخبر از وقت ظهورم كنیزنده یاد آقاسی

ریاحین ـ سائل لطف نوشتند بنی آدم را                                سر ِ این سفره نشاندند همه عالم راصبح فردا عجبی نیست اگر بنشانند                           یك طرف آسیه و یك طرفت مریم راحس ِ معراج نشینیِ من این است فقط                    گوشه ای از حرمت پهن كنم بالم رادر ضریحت شرف آدمیت ریخته اند                              پس محال است كه آدم نكند آدم راهمه بالفعل مسیح اند اگر پخش كنند         

2 از 4