حضرت معصومه ( سلام الله علیها ), اشعار و متون ادبی

ریاحین ـ و دانه ریخت بیایی کبوترش باشیدوباره آینه ‌ای در برابرش باشینه اینکه پر بکشی و به شهر او نرسیمیان راه پرستوی پرپرش باشی«مدینه» شهر غریبی برای «فاطمه»‌هاستنخواست گم شده ‌ای مثل مادرش باشیخدا تو را به دل بی قرار ما بخشیدو خواست جلوه ‌ای از حوض کوثرش باشیبه «قم» رسیدی و گم کرد دست و پایش راچو دید آمده ‌ای سایه‌ ی سرش باشیاجازه خواست که گلدان مرمرت باشدو تا همیشه تو یاس معطرش باشینگاه تو همه

ریاحین ـ سلام خواهر قرآن، سلام دختر دینسلام مادر عصمت، سلاله یاسینسلام دختر طاها و نور و طور سلامسلام ای گهرِ هفت بحـر نور، سلامتو وارث شرف و احتـرام فـاطمه‌ایتو دختِ موسیِ کاظم تمام فاطمه‌ایعجیب نیست که بابا به تو سلام کندو یـا امـام رضـا در بـرت قیـام کندتو پـاره‌ای ز تـن پاک احمدی، بانوتـو مــادرِ قــمِ آل محمّـدی، بـانوحریـم تـو حـرمِ یازده امام هُداستمزار گمشده فاطمه در آن پیداستتو شوی نکـر

ادامه حضرت معصومه ( سلام الله علیها ), اشعار و متون ادبی

ریاحین ـ حرم امن تو کافی است هراسان شده رامثل شه راه بده آهوی گریان شده رادل سپردیم به آن معجزه ی چشمانتتا که آباد کنی خانه ی ویران شده رامِهر تو باعث خاموشی آتشـدان استخارج از دست خلیل است ، گلستان شده راگندم ری به تنور کرمت پخته شوداز تو داریم پس این مزرعه ی نان شده راهرچه شد خرج حرم ارزش او بیشتر استاز طلا حرف نزن، نقره ی ایوان شده رابه درخانه ی تو بسته و وابسته شدیمچه نیازی است به جنّت سگ در

ریاحین ـ در سرد سیر شهر دل، روح بهاریدر  شوره زار سینه ی من چشمه ساریمیخواهی امشب بر کویر دیدگانمبا روضه هایت باغی از شبنم بکاریسهم تو از ارث پدر، خونجگر بوداز کودکی در ماتم او سوگواریمنزل به منزل در پی دلدار رفتیدر دشت های عاشقی محمل سواریداغ عزیزانت بلای جانتان شدتو زخمی تیغ جفای روزگاریتا مقصدت مشهد، دگر راهی نماندهای کاش می شد اندکی طاقت بیاریمی سوختی از آتش تب، بین بستردلخسته راضی به رضای ک

ریاحین ـ تو مسیحا زاده اما دختر موسی شدی                                  مریم قدیسه ی ذریه ی طاها شدییک نخی از چادرت مانند کعبه محترم                                   قبله ی عرشی ترین سجاده ی دنیا شدیبوسه بر دست تو بر سادات واجب می شود                          چون ستون عصمت الله بنی الزهرا شدیدر میان شوره زار قم بهشتی ساختی                                 مثل کوثر آمدی جوشیدی و دریا شدیجا نماز

ریاحین ـ کرامت  هست آن جایی  که  سائل می شود پیدااگر چه دست و پـا گم می شود، دل می شود پیدا گره  از  مشهد و  قم  وا نگشته بر نخواهد گشتبرادر  خواهری  اینگونه  مشـکل  می شود  پیـــداز هر  دلــشوره  ای  دل  را  به  دریــای  تو باید زدکه  قدر  اشک  از  امواج  ساحل  می شود  پیدا دل  ایران  ز  لطف  سایه ی  خورشید مشهد گرمو قم همشیره اش چون ماه کامل می شود پیدادو  دلبر  از  جناب  حضرت  موسی بن جعفر چو

ریاحین ـ وی قبرم بنویسید جدایی سخت استاینهمه راه بیایم ،تو نیایی سخت استیوسفم رفته و از آمدنش بی خبرمسالها میشود و از پیرهنش بی خبرمروی قبرم بنویسید ندیده رفتمبا تن خسته و با قد خمیده رفتمبنویسید همه دوروبرم ریخته اندچقدر دسته ی گل روی سرم ریخته اندچقدر مردم این شهر ولایی خوبندکه سرم را نشکستند خدایی خوبندبنویسید در این شهر سرم سنگ نخوردبه خداوند قسم بال و پرم سنگ نخوردچادرم دور و برم بود و به پ

  ریاحین ـ سر در زير عطر چادر پرترانه اتنزهت باديبي خبر نيامده بودم که بهانه بياوري؛ قول و قرار هر روزمان بود.ديگرتمام خشت هاي نمناک بيت النور نيز صداي پاي مرا مي شناختند .آن شب نيز آمدم؛ آمدم تا همان کاشي لب پريده آبيتا همان کاشي باران خورده شب آشنايي.اما جز پرهاي فرو ريخته ام بر بام خلوت و عطر غريبي از چادر پرترانه تو، چيزي نبود.آمدم، در زدم .بوي خرماي نارس و سوره الرحمن مي آمد.تو نبودي و تما

  ریاحین ـ معصومه(س) فلسفه شيدايى است و غزل ماندن و بودن،معصومه نگين ايران است كه درقم، شهر اقامه مى درخشد .وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باداز انجماد زمین می رهانی ام بانو!به سمت آینه ها می کشانی ام بانو!دلم به پنجره هایت دخیل می بنددشبی که منتظر مهربانی ام بانو!مگر برای دلم عارفانه می خوانی!که روبه روی خدا می نشانی ام بانو!تمام خانه ات از عطر یاس لبریز استبه مرز عشق و جنون می رسانی ام بانو!شما

  ریاحین ـمن به پابوسی تو آمده‌امشهر گلدسته‌های رنگارنگشهر قم، آشیان آل اللهشهر علم و دیانت و فرهنگ***گنبد دلگشای تو از دوردر میان مناره‌ها پیداستامتداد حضور آینه‌هادر نگاه ستاره‌ها پیداست***آه بانو، بگیر دست مراکه به جز تو مرا پناهی نیستمی‌توان با تو تا خدا کوچیدکز حرم تا بهشت راهی نیست***در پگاهی که با دو دست نیازبه ضریحت دخیل می‌بندمپر و بال دعای خود را منبه پر جبرئیل می‌بندم***بس که شب‌ها س

3 از 4