( 4.0 امتیاز از 1239 )

ریاحین ـ و گواهی می‌دهم که جز الله خدایی نیست و شرکی برای او وجود ندارد لا اله الا الله کلمه‌ای است که تأویلش را اخلاص قرار داده و پیوندش را در دلها نهاده و برای آنچه از آن به عقل درآید در فکر و روشنایی به بار آورده است خداوندی که دیدارش برای دیدگان و نشانه‌اش برای زبان‌ها و چگونگی‌اش برای وهم‌ها ناشدنی است. اشیا را نه از چیزی که قبل از آنها باشد پدیدار ساخته و بدون اینکه از الگویی که ساخته باشد در آفرینش آنها کمک گرفته باشد با قدرت خود پدید آورده و به خواست خود آفریده بدون اینکه به آفرینش آنها نیازی داشته باشد و یا در شکل بخشیدن به آنها فایده‌ای برایش باشد جز اینکه حکمتش را پایدار و بر قدرتش دیگران را آگاه و برای آفریدگانش موجب تعبد و بندگی و برای دعوتش موجب سرفرازی باشد. بعد از آن بر طاعت و گوش فرا‌دادن آنان ثواب را مترتب و بر نافرمانیشان عقاب و کیفر را نهاده تا بندگانش را از خشم خود بازدارد و به سوی بهشت فراخواند.

و گواهی می‌دهم که پدرم محمد‌(ص) بنده و رسول او است پیش از آنکه به او مأموریت دهد وی را برگزیده و قبل از پدید آمدنش او را نام نهاد و قبل از بعثت او را برگزیده است در آن هنگام که آفریدگان در پس غیب مکتوم و در پشت پرده‌های ترسناک نگهداری شده و در کنار مرز نیستی به سر می‌بردند چون خداوند نتیجه و پیامد کارها را می‌دانست و به رویدادهای روزگاران احاطه داشت و به جایگاه کارهای شدنی آشنا بود. در ادامه فرمود: فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلوئ تنزیها لکم عن الکبر و الزکائ تزکیئ للنفس و نماء فی الرزق و الصیام تثبیتا للاخلاص و الحج تشییدا للدین و العدل تنسیقا للقلوب و طاعتنا نظاما للملئ و امامتنا امانا من الفرقئ والجهاد عزا للاسلام.

پس خداوند ایمان را موجب پاکی شما از شرک، نماز را موجب پاکی شما از آلودگی تکبر، زکات را باعث تزکیه و طهارت روح و روان و رشد و فزونی در روزی، روزه را موجب پایداری اخلاص، حج را باعث استواری دین، دادگری را موجب انسجام و تقویت دلها، پیروی از ما را نظم و آسایش ملت، رهبری و پیشوایی ما را موجب امان از جدایی و تفرقه، جهاد را عزت و شکوه اسلام، صبر و پایداری را کمکی بر استحقاق و شایستگی پاداش، امر به معروف را به مصلحت توده، نیکی به پدر و مادر را سپری از خشم پروردگار، پیوند و پیوستگی با ارحام و خویشاوندان را موجب کثرت جمعیت، قصاص را موجب جلوگیری از خونریزی‌ها، پرداخت نذر را موجب قرار گرفتن در معرض آمرزش، پرهیز از کم‌فروشی را موجب عدم زیان و ورشکستگی، نهی از آشامیدن شراب را به خاطر پاک بودن از پلیدی، دوری جستن از تهمت ناروای جنسی را انگیزه‌ای برای جلوگیری از نفرین و دوری از یکدیگر، پرهیز از دزدی را موجب حفظ عفت و پاکدامنی قرار داد و خداوند شرک ورزیدن نسبت به خود را از آن جهت حرام فرمود که اخلاص در ربوبیت او انجام گیرد پس از خداوند بدانگونه که شایسته است پرهیز داشته باشید و تقوا پیشه کنید و جز در حال مسلمانی از دنیا نروید و خدا را در آنچه که به شما نهی می‌کند، فرمانبرداری کنید، زیرا فقط بندگان دانشمند از خداوند خوف و ترس دارند.

ثم قالت: ایها الناس: اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی‌الله علیه و آله
آنگاه فرمود: ای مردم بدانید که من فاطمه هستم و پدرم حضرت محمد‌(ص) می‌باشد سخنانی حساب‌شده دارای آغاز و انجام می‌گویم بیهوده و یاوه سخن نمی‌گویم و کاری که انجام می‌دهم درست است و ناروا نیست پیامبری از خود شما برایتان آمد آنچه که شما را به زحمت می‌انداخت بر او دشوار بود نسبت به شما تمایل شدید داشت و به ایمان آورندگان مهربان و دلسوز بود اگر حسب و نسب او را بشناسید او را پدر من خواهید دید نه پدر هیچ یک از زنان شما و برادر پسرعمویم نه هیچ‌یک از مردان شما و چه بسیار خوب شخصیتی است که انسان منسوب به او باشد، درود خداوند بر او و خاندانش باد آن حضرت رسالت خویش را ابلاغ و اندرز خود را انجام و از مراتب و موقعیت مشرکین برکنار بود کمر آنان را شکست و رمق آنان را گرفت و با حکمت و پند نیکو ایشان را به راه پروردگارش دعوت فرمود، بت‌ها را شکست و گردنکشان را سرکوب کرد تا اینکه گروه‌ها شکست خورده و پا به فرار گذاشتند، شب پرده سیاهش را از چهره صبحگاهان به یکسو زد و حق و حقیقت راستین آشکار شد رهبر دین لب به سخن گشود و های و هوی شیاطین فرو نشست، فرومایگان منافق نابود شدند و عقده‌های کفر و الحاد گشوده شد و شما به همراه گروهی از سپیدرویان پاک‌نهاد گویای کلمه اخلاص شدید و حال آن‌که بر لب پرتگاه گودال جهنم بودید به خاطر ضعف و ناتوانی شما هر کس که از راه می‌رسید می‌توانست شما را نابود کند طعمه هر خورنده و جرعه هر آشامنده و آتش گیره هر کسی بود که شتابان به دنبال شعله‌ای می‌گشت زیر پای دیگران له شده بودید، آب‌های گندیده می‌آشامیدید و برگ درختان می‌چیدید و ذلیل و توسری‌خور بودید و از آن وحشت داشتید که دیگران از اطراف به شما هجوم آورند.

ایها المسلمون اغلب علی ارثیه یا ابن ابی قحافئ افی کتاب الله ان ترث اباک ولا ارث ابی؟! لقد جئت شیئا فریا/ افعلی عمد ترکتم کتاب الله و نبذ تموه وراء ظهورکم اذ یقول: و ورث سلیمان داود

ای مسلمان‌ها آیا من نسبت به گرفتن ارث خود باید مغلوب شوم ای پسر ابی‌قحافه! آیا در کتاب خداوند آمده که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم تو مطلب ناروا و سخن نامناسبی گفته‌ای آیا عمداً کتاب خدا را کنار گذاشته و پشت‌سرتان انداخته‌اید در آنجا که گوید: سلیمان از داود ارث برد و در آنجا که داستان یحیی بن زکریا را بازگو می‌کند می‌فرماید پروردگارا از سوی خودت جانشینی به من ببخش که از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد و نیز فرموده خویشاوندان برخی از برخی دیگر در کتاب خداوند اولی و مقدم می‌باشند و نیز فرموده: خدا درباره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که پسر دو مقابل دختر ببرد و نیز فرموده اگر مالی را از خود به جای گذاشت برای پدر و مادر و خویشاوندان به گونه شناخته شده و معروف وصیت کند و این برای پرهیزگاران کاری درست و شایسته است شما پنداشته‌اید که من بهره‌ای نداشته و از پدرم ارث نمی‌برم و هیچ رابطه و پیوندی بین ما نیست.
منبع» شبکه ایران» منصوره میرزاجانی

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر