حضرت فاطمه (س) در فرازی از خطبه فدکیه به جامعه متذکر می شود که با قرآن می توانید قله های دنیا و آخرت را فتح کنید به شرط این که دست به دامن قرآن شناسی بزنید که در بین شما نامشخص نیست.

پژوهشگران و اساتیدی که در این دانشنامه مشغول به فعالیت شده بودند در چهار گروه حکمت، حقوق، تاریخ و سیره و همچنین حوزه اجتماعی وارد فعالیت شدند و برای انجام این تحقیق مفصل به حدود ۲۳۰۰ منبع معتبر و مستند و البته دست‌اول مراجعه کردند.

ریاحین ـ تاریخ نشان می‌دهد که فاطمه در حال حیات پدر بیمار نبود و هیچ نوشته نمی‌گوید زهرا علیها السلام در آن ایام بیمار بود[1] او کاملاً سرحال و با نشاط بود ولی پس از مرگ پدر رنجور و پژمرده و گریان بود و تحمل رنج جدائی پدر برای او سخت دشوار بود و برای همین بود که چون خبر مرگ خود را از پدر شنید لبخند زد او مردن را بر زیستن بدون پدر شادی خود می‌دانست. اگر بعد از وفات پدرش برخورد یاران پیامبر با او

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻧﺒﻴﺎء ﻭ ﺍﻭﻟﻴﺎء ﺍﻟﻬﻲ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻔﻮﺱ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.