نتایج کلمه کلیدی

ریاحین : اهدنا الصراط المستقیم ـ سوره فاتحه، آیه6 جابربن عبدالله از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که حضرت فرمود: همانا خداوند متعال، علی و همسر و دو پسرش را از حجت‌های خود بر آفریدگانش قرار داده است، و آنان دریای علم در امت من می‌باشند هر کس به وسیله آنان هدایت یابد به راه راست هدایت یافته است. [21]

صفحه 1 از 1