نتایج کلمه کلیدی

اعتراض و قیام حضرت زهرا (س) برای بازپس گیری باغ یک درخواست و اعتراض شخصی نبود بلکه حضرت به این واسطه می خواستند به امیر مومنان (ع) کمک کنند تا امام، کار خود را پیش ببرند .

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: یکی از مهمترین ظلم‌ها به خطبه معروف حضرت زهرا(س) این است که ما آن را خطبه فدکیه بنامیم؛ گویی تمام هم و غم حضرت، فدک بوده و ایشان آمده‌اند با این خطبه آن هم در حال نزار، فقط درباره فدک سخن گفته‌اند.

پدر جان! غم سوگوارى تو ما را فراگرفته و درهم كوبيده است و گريه‏ هاى مداوم، قصد جان ما را دارد و بد روزگارى دامنگيرمان شده است.

خداى بزرگ بوسيله پدرم محمد صلى الله عليه وآله تاريكى ‏هاى آن را روشن، و مشكلات قلب ‏ها را برطرف، و موانع رؤيت ديده‏ ها را از ميان برداشت...

صبح کردم در حالی که نسبت به دنیای شما بیزار و بی میلم و نسبت به مردان تان غضبناک؛ چه زشت است سستی آنها پس از کوشش و تلاش شان و سر برسنگ خارا زدن و فساد آراء و انحراف امیال؛ و برای خویشتن چه بد ذخیره هایی پیش پیش فرستادند که خدا بر آنان خشم گرفت و در عذاب جاودانه خواهند بود..

پس خلافت را بگيريد ولى بدانيد كه پشت اين شتر خلافت، زخم است و پاى آن تاول زده و سوراخ است و عار آن باقى و نشان از غضب خدا و ننگ ابدى دارد..

صفحه 1 از 1