نتایج کلمه کلیدی

السلام عليک يا ام‌المصائب يا زينب!

روزگار غريبى است دخترم! دنيا از آن غريبتر! اين چه دنيايى است كه دختر رسول خدا را در خويش تاب نميآورد؟ اين چه روزگارى است كه "راز آفرينش زن" را در خود تحمل نميكند؟ اين چه عالمى است كه دُردانه خدا را از خويش ميراند؟ روزگار غريبى است دخترم. دنيا از آن غريبتر.

صفحه 1 از 1