نتایج کلمه کلیدی

ریاحین : این امر در روایت های متعددی ذکر شده است؛ در کتاب شریف کافی جناب کلینی باب مستقلی در اخبار «انا انزلناه فی لیله القدر» دارد. آنجا تصریح دارد که لیله القدر، فاطمه زهرا(س) است.

«اما «حم» محمد است و «كتاب مبين» على است و اما الليلة فاطمه‏ عليها السلام است.

صفحه 1 از 1