نتایج کلمه کلیدی

قضیه‌ی جسارت خلیفه دوم به حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها در ماجرای پس گرفتن قباله‌ی فدک، در کتب اهل سنت به چه شکل نقل شده است؟ (لطفا عبارات و جملات عربی کتب اهل سنت را هم ذکر نمایید.) با تشکر..

سیدحمیدرضا برقعی همزمان به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها سروده‌ای را به ام الشهدا تقدیم کرده است.

شهادت حضرت فاطمه زهراء (س) واقعيتي است كه منابع حديثي و تاريخ شيعه و سنّي بر آن گواه است. برخي به علت عدم آشنائي با حديث و تاريخ، در اين واقعيت ترديد نموده اند. از اينرو گوشه اي از شواهد اين مصيبت بزرگ را تنها از منابع معتبر اهل سنّت تقديم پويندگان حق و حقيقت مي نمائيم.

ﺯﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ، ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻨﺎﻳﺖ، ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺯﻥ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻭﻝ ﺟﻨﺎﺏ ﺣﻮّﺍ، ﻣﺎﺩﺭ ﺁﺩﻣﻴﺎﻥ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻴّﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﺩﻡ، ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ: ...

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻟﺎﺯﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ‌ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﻳﻨﻲ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﻜﺮﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ ﻧﻮﻓﻜﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺩﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﻭ ﺗﺸﻴﻊ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺤﻮﻟﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﻭ ﺑﺎﻝ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺰﻡ ﻭ ﻋﺰﻡ ﺍﺳﺖ.

رويكرد حضرت زهرا عليهاالسلام، به‏ عنوان اولين حامى ومدافع ولايت بر حق الهى و آغازگر دفاع از حريم ولايت، تعيين‏ كننده محور ارزش‏هاى اجتماعى وسياسى در حركت تاريخى اسلام است.

یکی ازنکات مهم در رابطه با جریان غدیر، موضعگیرى آشكار ائمه اهل بیت علیهم السلام درباره این واقعه مهم است. در این میان موضعگیری حضرت زهرا سلام الله علیها و تذکر واقعه غدیر در موقعیتهای مختلف در آشکار کردن زوایای پنهان این قضیه نقش به سزایی داشت.

در سال نو خیلی از ما در خانه هایمان تغییراتی ایجاد کرده ایم، یا چیدمان خانیمان را تغییر داده ایم یا اسباب و وسایلمان را نو کرده ایم، شاید برایتان جالب باشد در این میان بدانیم خانه حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه بوده است؟

صفحه 1 از 1