نتایج کلمه کلیدی

محقق، مفسر، مترجم و پژوهشگر علوم و معارف قرآنی، با معرفی اجمالی از عظمت فکری، روحی، قلبی، ایمانی، اعتقادی و مقام عصمت صدیقهٔ کبری(س)، گفت: حضرت فاطمه(س) در هجده یا ۲۵ سال عمرشان، دارای مقام عصمت بودند از جمله عصمت فکری، اعتقادی، اخلاقی و عملی؛

صفحه 1 از 1